Skip to main content

Yabancı bir ülkenin vatandaşı Türkiye’de çalışma izni almak istiyorsa, izin alma süreci genellikle şu adımları içerir:

  1. İş Bulma ve İşverenle Anlaşma: Türkiye’de çalışma izni almak isteyen bir yabancı, öncelikle Türkiye’deki bir işverenle çalışma konusunda anlaşmalıdır. Bu anlaşma genellikle işverenin yabancı işçiyi istihdam etmeyi kabul etmesi ve gerekli belgeleri sağlamasıyla gerçekleşir.
  2. İşverenin Başvurusu: İşveren, yabancı işçinin çalışma izni başvurusunu yapar. Bu başvuru, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne veya Türkiye’deki ilgili birimlere yapılır.
  3. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuru süreci için gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Bu belgeler arasında pasaport, iş teklifi mektubu, işyeri izni belgesi, öğrenim belgeleri, sağlık raporu ve gerektiğinde diğer belgeler bulunabilir.
  4. Başvuru İşlemlerinin Tamamlanması: İşveren tarafından başvuru süreci tamamlanır ve gerekli belgeler ilgili makama sunulur. Başvuru ücretinin ödenmesi de gerekebilir.
  5. Değerlendirme ve Karar Süreci: Başvuru yapıldıktan sonra, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü veya ilgili birim başvuruyu değerlendirir. Başvurunun değerlendirilmesi birkaç hafta sürebilir.
  6. Karar ve İzin Süreci: Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, başvuru sahibine çalışma izni verilip verilmediği hakkında bir karar verilir. Eğer başvuru kabul edilirse, yabancı işçiye çalışma izni verilir ve ilgili belgeler düzenlenir.

Türkiye’de çalışma izni alma süreci, yabancının durumuna, mesleki becerilerine ve istihdam edileceği sektöre bağlı olarak değişebilir. Başvuru sürecinde doğru belgelerin hazırlanması ve başvurunun zamanında yapılması önemlidir. Ayrıca, Türkiye’nin göç politikaları ve çalışma izni süreçleri zaman zaman değişebilir, bu nedenle güncel bilgilere ve gereksinimlere dikkat etmek önemlidir.

Süreçlerin düzgün takip edilmesi ve sorun yaşamamak için Zedu Danışmanlık’tan destek almayı unutmayın.

Leave a Reply